PFRON

Pobyty ze skierowaniem PFRON

Osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności mogą starać się o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego. Turnusy rehabilitacyjne dofinansowane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie lub Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej.

Posiadamy aktualne wpisy do rejestru wojewody :

 • PHT ”LEMAX – TOUR” Sp. zo .o , ul. Kościuszki 1 , 82-103 Stegna nr OR/22/13/20 ważny do 14.02.2024
 • jako ośrodek , w którym mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne – Sanatorium Albatros , ul. Korczaka 2 , 82-103 Stegna , nr OD/22/05/22 ważny do 30.03.2025.

Sanatorium Albatros na mocy wpisów do rejestru Wojewody Pomorskiego uprawnione jest do organizowania turnusów rehabilitacyjnych ogólnousprawnijąco z programem rekreacyjno – wypoczynkowym dla osób niepełnosprawnych następującymi dysfunkcjami:

 • narząd ruchu (wózek inwalidzki)
 • narząd ruchu (z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich)
 • układ krążenia
 • układ oddechowy
 • alergia
 • cukrzyca
 • autyzm
 • celiakia
 • choroba Alzheimera
 • choroba dermatologiczna
 • choroba Parkinsona
 • choroba wydzielania wewnętrznego
 • choroby przemiany materii
 • choroby skóry
 • choroby wątroby
 • choroby wymagające leczenia dietami eliminacyjnymi
 • fenyloketonuria
 • hemofilia
 • mózgowe porażenie dziecięce
 • mukopolisacharydoza
 • mukowiscydoza
 • padaczka
 • rozszczep wargi i podniebienia
 • schorzenia dermatologiczne
 • schorzenia endokrynologiczne
 • schorzenia kręgosłupa
 • schorzenia laryngologiczne
 • schorzenia metaboliczne
 • schorzenia neurologiczne
 • schorzenia onkologiczne
 • schorzenia reumatyczne
 • schorzenia złego wchłaniania
 • skolioza
 • stwardnienie rozsiane
 • układ immunologiczny
 • układ krwiotwórczy
 • układ moczowo-płciowy
 • układ pokarmowy
 • upośledzenie umysłowe
 • wady genetyczne
 • wady postawy
 • zaburzenia depresyjne
 • zaburzenia głosu i mowy
 • zaburzenia nerwicowe
 • zaburzenia psycho-organiczne
 • zaburzenia psychoruchowe
 • zapalenie trzustki
 • zespół Downa
 • zespół Marfana
 • zespół Willipradera
 • choroba psychiczna

Jak to załatwić?

 • Odwiedź lekarza rodzinnego lub specjalistę, w celu uzyskania skierowania na turnus rehabilitacyjny,
 • Skompletuj potrzebne dokumenty (wniosek o dofinansowanie do turnusu, kopię swojego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wniosek od lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny, oświadczenie o wysokości dochodu w rodzinie oraz liczbie osób w gospodarstwie domowym)
 • Złóż wniosek o dofinansowanie do turnusu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie lub Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w swoim miejscu zamieszkania,
 • Poczekaj na decyzję około 30 dni, zostanie dostarczona listownie,
 • Złóż rezerwację w sanatorium, które posiada uprawnienia do leczenia określonej choroby lub dysfunkcji – Ten punkt możesz traktować również jako pierwszy.
 • W terminie 30 dni od powiadomienia o przyznaniu dofinansowania , nie później niż na 21 dni przed rozpoczęciem turnus złóż “Informację o wyborze turnusu rehabilitacyjnego” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie lub Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Przyjedź do nas! 🙂 Zapraszamy do rezerwacji miejsc w naszym obiekcie.