ZUS

Pobyty ze skierowaniem ZUS

Informacja dla kuracjuszy

W ramach podpisanych umów z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych prowadzimy program rehabilitacji leczniczej w systemie stacjonarnym w ramach prewencji rentowej ZUS w następujących profilach:

 • schorzenia narządu ruchu

Rehabilitacja lecznicza jest realizowana w ramach indywidualnego programu ukierunkowanego na leczenie choroby będącej podstawą skierowania.

Pełny koszt rehabilitacji uwzględniający koszty leczenia, zakwaterowania i wyżywienia pokrywa ZUS.
ZUS refunduje również koszty dojazdu do ośrodka rehabilitacyjnego z miejsca zamieszkania i z powrotem – do wysokości ceny biletu najtańszego środka komunikacji publicznej.

Rehabilitacja lecznicza w Ośrodku trwa 24 dni, przy czym czas jej trwania może być przedłużony lub skrócony przez ordynatora ośrodka rehabilitacyjnego po uprzednim uzyskaniu zgody ZUS, w przypadku:

 • pozytywnego rokowania co do odzyskania zdolności do pracy w przedłużonym czasie trwania
  rehabilitacji,
 • wcześniejszego przywrócenia zdolności do pracy,
 • zaistnienia innych przyczyn leżących po stronie osoby skierowanej na rehabilitację.

Kuracjusz przyjeżdżając do ośrodka rehabilitacyjnego zobowiązany jest do przedłożenia:

 • oryginału zawiadomienia o skierowaniu na rehabilitację,
 • dowód tożsamości,
 • całej posiadanej dokumentacji medycznej (w tym zdjęć rtg, badań tomografii i rezonansu magnetycznego, echo serca – dot. pacjentów kardiologicznych ),
 • nr NIP płatnika składek na ubezpieczenie społeczne (niezbędny w przypadku ewentualnej potrzeby wystawienia zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy)
 • bilety za przejazd ( PKS i PKP ) w celu rozliczenia zwrotu kosztów dojazdu

Poradnik pacjenta:

 • Prosimy o przyjazd w godz. od 8:00 do 16:00.
 • W dniu przyjazdu pacjent jest przyjmowany przez personel medyczny, odbywają się konsultacje lekarskie. Nazajutrz otrzymuje kartę zabiegów rehabilitacyjnych.
 • Dzień przyjazdu i wyjazdu jest dniem bez zabiegów.
 • W dniu wyjazdu pacjent otrzymuje kartę wypisową z zaleceniami dotyczącymi dalszej rehabilitacji i leczenia, recepty oraz opcjonalnie zwolnienie lekarskie ( jako kontynuację dotychczasowego zwolnienia )

Jadąc na leczenie sanatoryjne, proszę zabrać ze sobą:

 • rzeczy osobiste m.in (przybory toaletowe, strój i obuwie sportowe, pidżamę, szlafrok, osoby z dyskfunkcją narządu ruchu zabierają dodatkowo strój kąpielowy , czepek i klapki antypoślizgowe na basen)
 • zapas leków przyjmowanych na stałe na 24 dni

Informacja:
Zarząd Sanatorium Fala uprzejmie informuje Pacjentów skierowanych przez przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, że Sanatorium nie prowadzi wcześniejszej rezerwacji miejsc w pokojach.

Dla pacjentów skierowanych na rehabilitację przydzielamy pokoje STANDARD według obowiązującej umowy ZUS – wszystkie z pełnym węzłem sanitarnym , czajnikiem i lodówką.

Dodatkowo płatne w obiekcie są:
TV – 150 PLN / POKÓJ (cały pobyt)
PARKING – 200 PLN / POKÓJ (cały pobyt)

Poniżej przedstawiamy terminy turnusów w ramach prewencji rentowej ZUS w roku 2023.

 

1

03.01 – 26.01

2

27.01 – 19.02

3

20.02 – 15.03

4

16.03 – 08.04

5

09.04 – 02.05

6

03.05 – 26.05

7

27.05 – 19.06

8

20.06 – 13.07